Lærlings fald over dørtrin

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 8/10 - 2007

Arbejdsgiver var ikke ansvarlig for, at lærling faldt over et dørtrin.

En lærling pådrog sig en arbejdsskade, da han faldt over et dørtrin og som følge heraf væltede ned af en trappe. Lærlingen sagsøgte arbejdsgiveren med påstand om erstatning, fordi arbejdsgiveren ikke havde indrettet arbejdspladsen fuldt forsvarligt.

Landsretten fandt ikke, at lærlingens påstand skulle tages til følge. Der var tale om en helt almindelig dør med et tilhørende helt almindeligt dørtrin. Arbejdsgiveren havde ikke handlet uforsvarligt ved at have en ganske almindelig dør på arbejdspladsen, hvorfor landsretten ikke mente, at arbejdsgiveren kunne have indrettet arbejdspladsen mere forsvarligt end som så.

Arbejdsgiveren blev som følge heraf frifundet.

(Østre Landsrets dom af 21. juni 2007)

Kommentar:

Det følger af diverse forskrifter, at det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at arbejdsstedet er fuldt forsvarligt indrettet. Det siger sig selv, at arbejdstagere ikke skal udsætte sig selv for unødig fare ved at møde på arbejde. Men som sagen klart viser, er der visse grænser for, hvilke skader – uanset om de karakteriseres som arbejdsskader – der kan tilskrives en uforsvarlig indrettet arbejdsplads.