Loyalitetsforpligtelse og bortvisning

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 21/12 - 2005

Som led i sin fratrædelsesordning fik en bankansat kontorchef en del af fratrædelsesgodtgørelsen konverteret til et forlænget opsigelsesvarsel, således at han i stedet for at fratræde den 31. oktober 2003 skulle fratræde den 29. februar 2004 med fritstilling fra maj 2003.

Ultimo 2003 og januar 2004 indledte kontorchefen, der havde været beskæftiget med bankens aktiebogsførsel for kunderne, konkurrerende virksomhed, idet han rettede henvendelse til en række børsnoterede selskaber, herunder 4, som var kunder hos banken, for at tilbyde aktiebogsførsel.

Dette fandtes at være en væsentlig misligholdelse af kontorchefens loyalitetsforpligtelse over for banken.

Da der ikke kunne gives kontorchefen medhold i, at hans ansættelsesforhold reelt var ophørt den 31. oktober 2003, fandtes bankens bortvisning af ham berettiget.

(Østre Landsrets dom af 27. oktober 2005).