Lavere godtgørelse for manglende eller mangelfulde ansættelsesbeviser.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 7/9 - 2005

Ved en bekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. juli 2004, er bekendtgørelse om arbejdsmarkedets ankenævn ændret således, at det maksimale godtgørelsesbeløb for overtrædelse af ansættelsesbevisloven herefter er fastsat til 13 ugers løn (mod tidligere 26 uger). Yderligere er det fastslået, at godtgørelsen i tilfælde, hvor der foreligger en overtrædelse af rent formel karakter, som ikke har haft betydning for ansættelsesforholdet – og i tilfælde, hvor der i løbet af kort tid fremkommer mange ligeartede krav mod samme arbejdsgiver – skal fastsættes til 1.000 kr.

(Bekg.2004-06-08 nr. 551)

Kommentar: Godtgørelsesbeløbet i sager, hvor der ikke har været nogen reel indvirkning på ansættelsesforholdet, har hidtil efter fast domspraksis været anset for at udgøre kr. 5.000,00 – men må
formodes nu at blive nedsat i overensstemmelse med ændringerne i bekendtgørelsen.