Illoyal optræden i opsigelsesperiode ikke bortvisningsgrund.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 5/11 - 2007

En salgsdirektør var i november 2003 blevet opsagt til fratræden ultimo februar 2004. I december blev han imidlertid bortvist, idet han angiveligt skulle have arbejdet for sin kommende arbejdsgiver. Arbejdsgiveren mente derfor, at direktøren havde handlet illoyalt. Arbejdsgiveren mente også, at salgsdirektøren havde fjernet oplysninger fra arbejdsgiverens computerdatabase og i øvrigt havde medvirket til, at arbejdsgiveren havde mistet to kunder.

Salgsdirektøren fremviste i retten en ansættelsesaftale med den ny arbejdsgiver, hvoraf det fremgik, at endelig ansættelse først skete i marts 2004.

Landsretten fandt, at salgsdirektøren måske nok havde handlet illoyalt, men ikke i en sådan grad, at det berettigede til bortvisning. Det blev i den forbindelse tillagt særlig vægt, at ansættelse hos den ny arbejdsgiver først skete i april 2004. Arbejdsgiveren fandtes ikke at have bevist, at salgsdirektøren havde forpurret de to specifikt nævnte kundeforhold eller i øvrigt havde fjernet oplysninger fra arbejdsgiverens database. Da salgsdirektøren ikke på andre måder havde handlet illoyalt i opsigelsesperioden blev bortvisningen kendt uberettiget.

(Vestre Landsret 13. juni 2007)

Kommentar:

Når en arbejdsgiver opsiger en arbejdstager med almindeligt opsigelsesvarsel, må arbejdsgiveren med rette kunne forvente, at arbejdstageren forbliver loyal mod arbejdsgiveren i den resterende opsigelsesperiode. Jo højere rangerende en arbejdstager er, jo større krav må der stilles til den loyalitet, der skal vises overfor arbejdsgiveren. Vigtigheden heraf understreges af visse lovbestemmelser, der foreskriver forskellige fortrolighedspligter.

En bortvisning kræver, at der foreligger en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Ved påstand om, at arbejdstageren har handlet illoyalt i en sådan grad, at bortvisning er berettiget, påhviler der arbejdsgiveren en tung bevisbyrde. De forhold arbejdsgiveren påpegede i sagen som tegn på at salgsdirektøren havde handlet illoyalt, fandtes ikke tilstrækkelig bevist. Uanset arbejdsgiverens formodning om, at salgsdirektøren havde fjernet oplysninger eller arbejdet for sin kommende arbejdsgiver, kunne han ikke bevise det, og derfor kunne han ikke forsvare bortvisningen.

Ved sådanne luftige beskyldninger som forelagt af arbejdsgiveren i sagen, må arbejdsgiveren konkret kunne bevise rigtigheden af hver enkelt beskyldning, hvilket ikke kan undre.