Hvornår er bortvisning af tillidsrepræsentant berettiget?

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 17/4 - 2007

En tillidsrepræsentant der var montør (A) forlod sammen med en lærling et arbejdssted efter at have afsluttet en arbejdsopgave. Kort tid efter de to havde forladt stedet, ankom afdelingslederen og overmontøren sammen til arbejdsstedet. Afdelingslederen ringede til A for at spørge, om han kunne påtage sig en ny opgave. A svarede, at han ikke havde mulighed for at påtage sig flere arbejdsopgaver den dag, da han var ved at afslutte arbejdsopgaven på adressen og samle sine ting sammen. Han ville afmontere en affugter, som var installeret i lejligheden, og bringe den tilbage til virksomheden, hvor den var lejet.

Afdelingslederen blev klar over, at A ikke talte sandt, da han selv stod på adressen, og A ikke var til stede. Der var medhør på telefonen, således at også overmontøren og kunden kunne overhøre As forklaring.

Voldgiftsretten fandt det bevist, at A havde givet sin arbejdsgiver urigtige oplysninger om, hvor han befandt sig, og hvad han foretog sig. Tillige havde han uberettiget forladt arbejdspladsen. Dermed havde A i væsentlig grad misligholdt ansættelsesforholdet, hvorfor bortvisningen var berettiget. Det var uden betydning, at A var valgt som tillidsrepræsentant.

(Faglig voldgiftsafgørelse af 19. februar 2007)

Kommentar:

En vigtig forudsætning for, at en medarbejder kan udøve sit arbejde som tillidsmand, er at han ikke udsættes for ubehageligheder fra arbejdsgiveren. Det fremgår derfor af de fleste overenskomster, at tillidsmænd ikke kan afsættes, uden at der foreligger en særlig grund og således er denne dom speciel, da det blev slået fast, at uanset titlen som tillidsrepræsentant, er man stadig forpligtet til at fortælle sandheden om sine arbejdsforhold, ligesom man ikke er berettiget til at forlade arbejdspladsen uden tilladelse.