Godtgørelse til opsagt gravid medarbejder

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 4/1 - 2005

Ændring af ansættelsesforhold kan give uventet bagslag, når medarbejderen er gravid…

En gravid medarbejder, der efter opsigelse af et afsnit i ansættelsesaftalen om regulering efter kollektiv overenskomst kunne betragte sig som opsagt, fik en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

A blev den 1. januar 1997 ansat som speditør hos B, og efter ansættelseskontrakten reguleredes ansættelsen efter den kollektive overenskomst mellem Vognmændenes Arbejdsgiverforening og HK. I slutningen af juni eller begyndelsen af juli 2002 fortalte A B's direktør, at hun var gravid. Efter at der havde været nogle diskussioner om bl.a. A's ferieafholdelse og arbejdstiden i afdelingen, sendte A den 26. juli 2002 en mail til B, hvori A bl.a. henviste til, at arbejdsforholdet reguleredes efter den nævnte overenskomst, og at hun havde nogle pensionspenge til gode.

B videresendte mailen til sin advokat, der herefter den 30. juli 2002 meddelte A bl.a., at vilkåret i ansættelseskontrakten opsagdes med virkning fra den 1. december 2002. A meddelte herefter den 9. september 2002, at hun ikke kunne acceptere ændringen af sin kontrakt og derfor betragtede sig som opsagt pr. 1. december 2002.

Opsigelsen af ansættelsesaftalens afsnit om regulering efter en kollektiv overenskomst var en så væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene, at A kunne betragte sig som opsagt. Direktøren vidste, da han den 26. juli 2002 videresendte A's mail til advokaten, at A var gravid. B havde på den baggrund og henset til de problemer, der havde været i løbet af sommeren om ferieafholdelse og arbejdstiden sammenholdt med den tidsmæssige sammenhæng mellem A's orientering om graviditeten og opsigelsen af vilkåret, ikke løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen var uden baggrund i A's graviditet, og A fik herefter tilkendt en godtgørelse efter ligebehandlingsloven svarende til 9 måneders løn.

(Vestre Landsretsdom af 8. september 2004 B-2060/03)