Fyret under graviditet fik efter konkret bevisbedømmelse ikke erstatning.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 7/2 - 2005

En frisør anlagde sag mod sin frisørmester med krav om godtgørelse som følge af, at frisørmester havde afskediget hende på et tidspunkt, hvor hun var gravid.

I byretten fik frisøren tilkendt en godtgørelse på 120.000 kr., idet byretten ikke fandt, at frisørmesteren havde løftet den ham påhvilende bevisbyrde for, at han ikke på opsigelsestidspunktet vidste, at frisøren var gravid.

I landsretten blev frisørmesteren frifundet, idet det fandtes godtgjort, at han ikke havde haft kendskab til graviditeten, da han opsagde frisøren.

(Vestre Landsrets dom af 30. november 2004, 13. afd., sag B-1723-02)