Ferielovens anvendelse på direktører.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 9/9 - 2005

En direktør blev med virkning fra februar 2000 ansat som salgsdirektør i et dansk selskab, der ejes af et multinationalt selskab med hovedsæde i USA. Formel direktør i det danske selskab var en person, som var placeret i Amsterdam. Det danske selskab havde 35 ansatte og en omsætning på 61 millioner kr.

Ifølge salgsdirektørens ansættelseskontrakt skulle ferieloven ikke finde anvendelse på ansættelsesforholdet. Efter en sygemelding blev salgsdirektøren afskediget med udgangen af februar 2002 og rejste i denne forbindelse krav om feriegodtgørelse, hvilket selskabet afslog.

Efter en konkret helhedsvurdering af salgsdirektørens status i selskabet og hans arbejdsvilkår, herunder navnlig i betragtning af, at den i selskabet ansatte administrerende direktør var ”regional director” for 5 lande på en gang samt den meget betydelige bonus, som salgsdirektøren oppebar, fandtes salgsdirektøren ikke at have været omfattet af ferieloven og berettiget til feriepenge.

(Østre Landsrets dom af den 17. marts 2004 – UfR2004.1708Ø)