Bortvisning uberettiget

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 29/7 - 2005

En funktionær blev ansat i en virksomhed i september 1998. Funktionæren blev fra den 29. februar 2000 uarbejdsdygtig som følge af en rygskade, funktionæren pådrog sig under arbejdet. Den 15. marts 2000 blev funktionæren bortvist fra virksomheden, under henvisning til at funktionæren var udeblevet fra arbejdet og ikke havde afleveret behørig lægeerklæring.

Byretten fandt det godtgjort, at virksomheden havde modtaget sådanne oplysninger, at denne måtte gå ud fra, at funktionæren ville være sygemeldt i længere tid, ligesom byretten lagde til grund at manglende udstedelse af lægeerklæringen skyldtes den omstændighed, at virksomheden ikke havde foretaget indbetaling af en fra lægen tidligere fremsendt regning. Bortvisningen blev herefter fundet uberettiget.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Kommentar: Dommen er interessant derved, at man på en meget pragmatisk basis tilsidesætter det ellers ubetingede krav om fremskaffelse af lægeerklæring.

(VLD af 22. oktober 2002).