Bortvisning af souschef i limousinefirma berettiget

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 11/1 - 2008

Det var berettiget, da en souschef i et limousinefirma blev bortvist for at have oplyst sin arbejdsgivers konkurrent om fortrolige forretningsforbindelser i et brev.

Souschefen var oprindelig ansat i limousinefirmaet som chauffør, men havde i en længere årrække fungeret som supervisor. Souschefen havde forventet at blive tilbudt partnerskab i firmaet med tiden. Efter at have erfaret at limousinefirmaet ville indgå partnerskab med en anden vognmand, søgte souschefen arbejde hos en konkurrent med henblik på senere partnerskab. I et 4 ½ side langt brev til konkurrenten uddybede souschefen sine ansættelsesmotiver og vilkår for et fremtidigt samarbejde. Dette brev indeholdt en liste med - og identificering af - limousinefirmaets 21 største kunder.

Både byret og landsret fandt, at indholdet af souschefens brev – herunder detaljerne om kunderne - til konkurrenten var udtryk for illoyalitet og grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Bortvisningen var således berettiget og souschefen havde derfor ikke krav på godtgørelse for uberettiget bortvisning.

Et anbringende om, at der ikke var tale om en væsentlig misligholdelse, fordi brevet ikke havde gjort konkret skade, gjorde lige så lidt indtryk på landsretten som argumentet om, at oplysningerne i brevet ikke var fortrolige, fordi chauffører altid står og småsnakker med hinanden om, hvem de skal køre for, når de venter på kunderne. Det er korrekt, at chauffører gerne taler om, hvilke kendte, de skal fragte, men hvem den betalende kunde er, hører til kategorien fortrolige oplysninger.

(Frederiksberg Byrets dom af 26. marts 2007 og Østre Landsrets af 25. oktober 2007)

Kommentar:
Man bør være opmærksom på, at medarbejdere kan misligholde deres bestående ansættelsesforhold, hvis de i forbindelse med jobsøgning videregiver eksempelvis et CV indeholdende fortrolige oplysninger - så som kundelister og lignende - til en konkurrerende virksomhed.