Bod i forbindelse med misligholdelse af arbejdsaftale

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 13/3 - 2006

A, der var ansat som rengøringsassistent hos B, udeblev fra sit arbejde, idet han påstod, at han var syg, og at det ikke havde været muligt at træffe B telefonisk. Han havde overfor en kollega meddelt, at hans barn var sygt. B prøvede gentagne gange at få kontakt med ham hos hans familie. Da B og A mødtes tilfældigt, meddelte B A, at han var bortvist fra sit arbejde uden løn og sygedagpenge. A havde oparbejdet 100 timers overarbejde, som han ikke havde fået betaling for. B tilbageholdt beløbet som kompensation for misligholdelsen af kontrakten. Byretten fandt, at bortvisningen var korrekt, men at B ikke var berettiget til at tilbageholde overarbejdsbetalingen, idet han ikke havde dokumenteret et tab. Landsretten kom til samme resultat om end med en anden begrundelse. I henhold til overenskomsten skulle A betale en bod, hvis han ikke overholdt det gældende opsigelsesvarsel ved opsigelse. Da der i sagen ikke var tale om opsigelse, men misligholdelse, fandt bestemmelsen ikke anvendelse, og B kunne derfor ikke kræve betaling af en bod.

(Vestre Landsrets dom af 11. november 2005, 4. afd., sag B-2605-4)