Betaling af julegratiale

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 29/7 - 2002

Efter at to funktionærer F1 og F2 havde opsagt deres stillinger i henholdsvis juni og juli måned, opstod der tvist om, hvorvidt F1 og F2 havde krav på en forholdsmæssig andel af et julegratiale. Sø- og Handelsretten lagde til grund, at virksomheden V i 10 år havde foretaget udbetaling af julegratiale til en stor gruppe medarbejdere. Af følgebrevene ved tildeling af julegratiale fremgik, at gratialet afhang af den ansattes indsats og af V´s resultat. På baggrund af den lange periode, hvor det beløbsmæssigt ikke uvæsentlige gratiale var blevet udbetalt med fasthed og regelmæssighed, forelå der sædvane for tildeling af julegratialer for medarbejdere, som først én gang var blevet tildelt gratiale. Da der ikke havde været noget at udsætte på F1´s og F2´s arbejdsindsats frem til fratrædelsen, skulle de begge tildeles en forholdsmæssig andel af det forventelige gratiale og feriegodtgørelse heraf. Julegratialet skulle i øvrigt have været oplyst af V i medfør af ansættelsesbevisloven. Imidlertid var V i en undskyldelig vildfarelse om, at der ikke forelå en sædvane, hvorfor godtgørelsen blev fastsat til kr. 0.

(SHD af 20. februar 2002)