Ansættelsesbevisloven omfatter også ansættelse som ung pige i huset formidlet af og med tilskud fra kommune

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 14/2 - 2003

En ung pige var ansat som pige i huset hos et ægtepar. Ansættelsesforholdet var formidlet af kommunen med løntilskud. Der var mellem parterne indgået en skriftlig »aftale om privat børnepasning«, der var udfærdiget på en blanket, som indeholdt oplysning om parternes navne, arbejdstiden, ansættelsesperioden og lønnen samt oplysning om, at kommunen gav tilskud til ordningen i medfør af servicelovens § 26. Under en sag, der for landsretten alene angik spørgsmålet om godtgørelse i medfør af ansættelsesbevislovens § 6, lagdes det til grund, at aftalen ikke indeholdt oplysning om opsigelsesvarsler eller om ferie og godtgørelse herfor. Der tilkendtes herefter den unge pige en godtgørelse på 5.000 kr.

(U.2002.2525V).

Kommentar: Dommen må tjene som en advarsel til alle private ”arbejdsgivere”.