Ansættelsesaftale ikke tidsbegrænset

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 24/10 - 2005

En funktionær var ansat i en virksomhed med løntilskud under en ordning om ansættelse af langvarigt uddannede ledige, benævnt LVU-ordningen. Der blev ikke udarbejdet ansættelseskontrakt i den forbindelse.

Efterfølgende opstod der uenighed om, hvorvidt funktionæren kun var ansat tidsbegrænset i løntilskudsperioden. Virksomheden fremlagde til støtte for sit synspunkt LVU-ansøgningen, hvor slutdatoen for ansættelsen var angivet. Landsretten fandt, at virksomheden ikke – ej heller ved LVU-ansøgningen - havde ført bevis for, at der var indgået en tidsbegrænset ansættelsesaftale.

Funktionæren fik derfor medhold i kravet på opsigelsesvarsel i overensstemmelse med funktionærlovens regler.

Funktionæren tilkendtes endvidere en godtgørelse på kr. 10.000,00 for manglende ansættelsesbevis.

(VLD af 21. marts 2002).

Kommentar: Afgørelsen viser, hvor vigtigt det er, at virksomheden får udarbejdet ansættelseskontrakter for deres ansatte. Ikke nok med, at den ansatte fik en godtgørelse, fordi virksomheden havde forbrudt sig mod ansættelsesbevisloven ved ikke at tilbyde ham en kontrakt – den største udgift for virksomheden lå i at man på grund af den manglende kontrakt ikke kunne bevise, at lønmodtageren ikke var berettiget til løn efter den forventede slutdato.