Afskedigelse under barselsorlov ikke i strid med Ligebehandlingsloven

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 15/2 - 2005

En kvinde, der var ansat som rådgiver hos en forening, blev under sin barselsorlov afskediget med henvisning til, at arbejdsgiveren havde truffet beslutning om at nedlægge den ansattes stilling, da der ikke var økonomisk grundlag for en heltidsstilling. Arbejdsgiveren tilbød samtidig den ansatte en drøftelse af mulighederne for at indgå en samarbejdsaftale med den ansatte eller ansætte hende i en deltidsstilling.

Ligestillingsnævnet lagde til grund, at rådgivningen allerede før den ansattes graviditet havde økonomiske vanskeligheder. Videre lagde Ligestillingsnævnet til grund, at arbejdsgivern hverken før eller efter kvindens barsel havde fastansat en anden lønnet konsulent, samt at arbejdsgiveren under kvindens barsel havde indgået en tidsbegrænset samarbejdsaftale med en ekstern konsulent til at varetage de arbejdsopgaver, der var tilknyttet rådgivningen, og at konsulentens arbejdsopgaver primært havde omfattet rekvireret rådgivning opgjort efter tidsforbrug.

Endelig lagde Ligestillingsnævnet til grund, at arbejdsgiveren havde tilbudt kvinden en samarbejdsaftale på lignende vilkår efter opsigelsens udløb. Arbejdsgiveren fandtes på denne baggrund at have løftet bevisbyrden efter Ligebehandlingslovens § 16, stk. 4 og således godtgjort, at afskedigelsen ikke var begrundet i den ansattes barselsorlov.

(Ligebehandlingslovens §§ 9 og 16 og Ligestillingsnævnets afgørelse nr. 18 af 27. september 2001)