Afskedigelse ikke rimeligt begrundet

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 29/7 - 2005

Løsøretaksatoren F blev opsagt, fordi F ikke havde orden i sine økonomiske forhold. Inden opsigelsen havde F været til møde med virksomheden V, hvor F blev beskyldt for at have modtaget returkommission, hvilket F benægtede. V fulgte ikke op på spørgsmålet om returkommission. F´s gæld var på ansættelsestidspunktet noget større end en halv million kroner.

Midtvejs i ansættelsesforholdet var V af skattevæsenet blevet anmodet om at foretage lønindeholdelse, men dette havde ikke foranlediget V til at foretage en undersøgelse af F´s økonomiske forhold. F´s gæld var under ansættelsesforholdet blevet forøget, hvilket dog alene skyldtes renter og gebyrer.

Opsigelsen fandtes ikke rimeligt begrundet, og godtgørelsen blev fastsat til 3 måneders løn, idet landsretten lagde vægt på, at F havde haft føje til at antage, at opsigelsen reelt var begrundet i den udokumenterede beskyldning for at have modtaget returkommission.

(Østre Landsrets dom af 22. marts 2002).