Vedtagelse af Entreprenørforeningens standardforbehold indebar en vedtagelse af voldgift

Print

Oprettet d. 28/10 - 2001

I en entreprisekontrakt var det anført, at entreprenørforeningens standardforbehold blev respekteret. Bygherren påstod, at en anlagt voldgiftssag skulle afvises under henvisning til, at der ikke var indgået en egentlig voldgiftsaftale.

Da Entreprenørforeningens standardforbehold, som var vedtaget, henviser til, at AB 92 skal være gældende, var der – i hvert fald i det pågældende erhvervsmæssige kontraktforhold – med tilstrækkelig tydelighed truffet aftale om voldgiftsbehandling.

(Voldgiftsrettens kendelse af 21. december 2000, sag C-6326. Kendelser om fast ejendom, nr. 1/2002, årgang 28, s. 27.)

Kommentar: I denne voldgiftsretskendelse er der lagt vægt på, at kontraktsforholdet var erhvervsmæssigt. Ud fra en konkret vurdering er voldgiftsretten nået til den konklusion, at bygherren formodes at have forstået, at en henvisning til AB 92 indebærer, at tvister skal afgøres ved voldgift, hvorfor bygherren ikke fik medhold i, at sagen skulle afvises fra voldgiftsretten.