Salgs- og leveringsbetingelser nedsatte erstatningspligten

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 16/3 - 2006

Denne sag viser, at det kan betale sig at have et sæt gode salgs- og leveringsbetingelser, hvis uheldet er ude.

Sagens baggrund var, at et firma havde leveret mineralplader og andet til byggeri af væksthuse til dyrkning af champignon.

Firmaet havde vidst, hvad pladerne skulle bruges til, og firmaet havde anbefalet anvendelsen af materialerne. Materialerne fandtes imidlertid at være behæftet med væsentlige mangler, og derfor kunne bygherren hæve købet for de materialer, der ikke var anvendt.

Firmaet skulle ydermere erstatte udbedringsomkostningerne. Udbedringsomkostningerne blev opgjort til 1.172.000 kr., og det beløb godkendte Højesteret som tab.

Leverandøren havde imidlertid begrænset et eventuelt erstatningsansvar til varernes pris i sine salgs- og leveringsbetingelser, og fraskrevet sig ansvar for driftstab og andet indirekte tab. Det ville sætte et maksimum på erstatningen på 730.620 kr. i den konkrete sag.

Højesteret fandt, at salgs- og leveringsbetingelserne og vilkårene heri var blevet vedtaget mellem parterne. Dette kan jo typisk være et særskilt problem i sagerne, således for eksempel hvis salgs- og leveringsbetingelserne ikke kommer frem, før der indgås aftale om leverancen men først kommer frem sammen med fakturaen.

Køberen forsøgte sig derefter med, at ansvarsbegrænsningen skulle tilsidesættes som urimelig i medfør af aftaleloven § 36, men fik ikke medhold heri.

På baggrund heraf blev erstatningsbeløbet nedsat på grund af ansvarsbegrænsningen, til 730.620 kr.

Kommentar:
Sagen viser, at når først en leverandør har udarbejdet et sæt gode salgs- og leveringsbetingelser, og har fået den præsenteret for køber i rette tid, så de er aftalt mellem parterne, er de sejlivede. Selv i tilfælde, hvor der er væsentlige mangler ved det leverede, kan leverandøren, hvis de er formuleret hensigtsmæssigt, kræve dem overholdt.

Sagen er tillige et kontant eksempel på hvad fordelen kan være, med en besparelse på 441.380 kr.

(U2006.87H)