Rykkergebyr

Print

Oprettet d. 31/10 - 2001

Den i Lovorientering for 1. og 2. kvartal 2001 omtalte lov om rykkergebyr m.v. er nu vedtaget.

Der er tale om en ændring til renteloven, der medfører, at der nu er vedtaget regler for opkrævning af rykkergebyrer mellem erhvervsdrivende og forbruger som følger:

Der må sendes 3 rykkere vedrørende det samme gældsforhold. Dette gælder også selvom der sker delvis betaling, f.eks. efter den 2. eller 3. rykker.

Rykkergebyret må højest udgøre kr. 100,00 incl. Moms.
Der skal gå mindst 10 dage mellem hver rykkerskrivelse.
Endelig kan der tages et rykkergebyr, også på kr. 100,00 incl. moms, for sagens oversendelse til inkasso.
Som loven er formuleret, skal man i forbindelse med f.eks. afbetalingsforhold være opmærksom på, at man i princippet ikke kan begynde at tage rykkergebyrer for en senere restance, hvis skyldneren stadig er i færd med at afdrage på en restance opstået en tidligere måned.

Af loven fremgår det nu endeligt, at det er virksomheden, der skal bevise, at det rent faktisk koster kr. 100,00 at udfærdige rykkeren. Dette beløb omfatter imidlertid hele administrationen af et debitor-bogholderi og ikke kun den tid, der medgår til den fysiske afsendelse af en rykker, og det burde derfor være ganske uproblematisk at dokumentere dette. De kreditororganisationer der har udtalt sig i forbindelse med lovens tilblivelse, har beregnet, at omkostningerne til rykkerprocedure væsentlig overstiger lovens beløb.
(Lov nr. 462 af 7. juni 2001).