Produktansvar og farlige produkter.

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 2/2 - 2005

Kommissionen har støttet udarbejdelsen og udsendelsen af et støttedokument, der skal hjælpe producenter og forhandlere i EU i deres tilbagekaldelse af produkter, der viser sig at være farlige.

Publikationen hedder ”Product Safety in Europa: A Guide to corrective action including recalls” og den udgives af belgiske, danske og nederlandske myndigheder. Publikationen understøttes af PROSAFE (Product Safety Enforcement Forum of Europa), UNICE (Union of Industrial and Employers’ Confederation to the European Union), Eurocommerce (The rettail, Wholesale and International Trade Representation to the European Union) og BEUC (The European Consumers’ Organization).

Guiden er ikke en officiel Kommissionsudgivelse, men den er tilgængelig via hjemmesiden for Generaldirektøren for forbrugerforhold i EU.

Meningen med guiden er ikke, at den skal være en juridisk redegørelse for det nye produktsikkerhedsdirektiv, som for nyligt er vedtaget, og som pålægger producenter nye forpligtelser og tildeler de nationale myndigheder nye beføjelser til at trække produkter, der viser sig at være farlige, tilbage fra markedet.

Derimod er meningen med guiden, at den skal give nogle retningslinjer som man kan vælge at benytte sig af, hvis man finder det bedst for sin virksomhed. Hovedfokus for guiden er således, at fastsætte de principper som man kan gå efter, når man vurderer hvornår produkter er farlige eller hvad man gør, hvis det viser sig at være tilfældet efter, at produktet er markedsført, og guiden giver vejledning i, hvordan man eventuelt trækker det tilbage fra markedet.

Endvidere giver guiden gode råd med hensyn til, hvordan man kan undgå, at det samme opstår senere med andre produkter.

Guiden er blevet kritiseret fra flere sider for at være utilstrækkelig og endda misvisende, men den enkelte virksomhed kan danne sig sit eget skøn herom. Andre mener, den er en god hjælp.