Eneforhandlingsaftale ophævet med rette

Print

Oprettet d. 7/3 - 2005

Et dansk selskab, Pyrolux Production A/S, havde indgået aftale med et tysk selskab, Gastrolux GmbH hvorefter dette selskab fik eneretten til salg af det danske selskabs produkter i en række europæiske lande. I en længere periode reklamerede Gastrolux GmbH over kvaliteten af de leverede produkter, og en del varer blev sendt retur.

Efter at Pyrolux Production A/S i 1993 havde meddelt at man ikke ville acceptere flere returvareleverancer undlod Gastrolux GmbH at betale et forfaldent krav. Der var ikke indsigelser i mod selve det beløb der ikke blev betalt.

Efter at Pyrolux Production A/S, med udgangspunkt i den manglende betaling, ophævede eneforhandlingsaftalen blev der ved Sø-og Handelsretten rejst sag der omhandlede erstatning til Gastrolux GmbH for ophævelsen og for de tab som man mente, at kvalitetsfejlene ved Pyrolux Production A/S’s produkter havde forårsaget.

Både Sø- og Handelsretten og Højesteret fandt, at Pyrolux Production A/S havde været berettiget til at ophæve kontrakten, således at der ikke skulle betales erstatning herfor. Det blev under sagen fastlagt at det krav som Gastrolux GmbH med rette havde kunnet rejse overfor Pyrolux Production A/S, ikke var tilstrækkelig klare til at der kunne ske frigørende betaling ved modregning, og at det derfor ikke havde været berettiget at der skete tilbageholdelse af forfaldne beløb for leverede varer.