Ekspropriationserstatning forhøjet på baggrund af forventningsværdi

Print

Oprettet d. 7/3 - 2001

Højesteret har forhøjet den erstatning som ekspropriations- og taksationskommissionen og senere Landsretten har tilkendt ejeren af en landbrugsejendom i erstatning for et areal, der lå i landzone, men som i henhold til kommuneplanen er udlagt til offentlige erhvervsformål og i en vis grad til boligformål.

Ekspropriationserstatningen endte efter behandling i Højesteret på 35 kr. pr. m2. I Taksationskommissionens kendelse var der kun tilkendt 8 kr. pr. m2, ved Landsretten 20 kr. pr. m2.

Der blev ved dommen lagt vægt på, at der var en berettiget forventning til, at den eksproprierede jord ville stige væsentligt i værdi.(UfR 2001.67)