Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet sammenlagt i nyt Natur-og Miljøklagenævn

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 13/1 - 2011

Den 1. januar 2011 trådte lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet i kraft.

Dette betyder, at Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet nu er samlet i et nævn kaldet Na-tur- og Miljøklagenævnet.

Formålet med sammenlægning har været at forenkle, styrke og effektivisere behandlingen af klagesagerne. Den eksisterende sagsfordeling videreføres på de fleste områder med den for-deling, som er kendt i forhold til det tidligere Miljøklagenævn og det tidligere Naturklage-nævn.

Der er tillige udarbejdet en bekendtgørelse om gebyrer for indbringelse af klager for Natur- og Miljøklagenævnet. Af bekendtgørelsen følger blandt andet, at der generelt – med enkelte konkrete undtagelser – skal betales et klagegebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Når klagen er modtaget i Natur- og Miljøklagenævnet, fremsender nævnet en opkrævning på gebyret. Behandlingen af klagesagen påbegyndes, når gebyret er modtaget.

I sagstyper hvor rettidig indgivelse af en klage efter den pågældende lov har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, har det ikke betydning for den opsættende virkning, på hvilket tidspunkt gebyret er indbetalt.