Metrolovgivningen om erstatning for nabogener fandt ikke anvendelse på et infrastrukturprojekt, der ikke var en del af Cityring-projektet

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 7/3 - 2016

En ejerforening havde overfor Københavns Kommune krævet erstatning for støjgener fra anlægget af den nye Nordhavnsvej. Ejerforeningen mente, at anlægget af Nordhavns vejen var så lig cityring-projektet, at den såkaldte ”nabopakke” i metrolovgivningen ud fra det forvaltningsretlige ligebehandlingsprincip skulle finde anvendelse.

”Nabopakken” udspringer af en politisk aftale fra februar 2014. Der havde på daværende tidspunkt været en række klager over støjen fra metrobyggeriet. Heroverfor stod man med risikoen for forsinkelse af projektet samt risiko for en forøgelse af anlægsomkostningerne. Dette var baggrunden for, at man indgik en helt særlig politisk aftale, hvorved de sædvanlige regler for fastsættelser af støjerstatning til naboer til støjende byggerier blev fraveget. Dette resulterede blandt andet i, at der blev aftalt en såkaldt ”nabopakke”, hvor erstatningerne til naboerne skulle baseres på den tilladte støj og ikke den faktiske støj i de enkelte faser af byggeriet. Herudover indebar aftalen/nabopakken, at der blev skabt bedre mulighed for midlertidig genhusning.

Taksationskommissionen fandt ikke grundlag for direkte eller analogt at anvende af Metrolovgivningen/Cityringens bestemmelser om erstatning/kompensation for støjgener for Nordhavnsvejprojektet.

Taksationskommissionskendelse af 12. marts 2015.