Kreativ ejendomsmæglervirksomhed gav fængsel

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 1/3 - 2013

Efter 73 dages hovedforhandling, har retten i Næstved afsagt dom i en sag om blandt andet groft bedrageri. De 7 tiltalte blev idømt fængselsstraffe på mellem 2 og 5 år. To blev også dømt for skatteunddragelse af særlig grov karakter, og tre for kursmanipulation.

Seks af de tiltalte blev frakendt retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af en bestyrelse i et selskab med begrænset ansvar mv., og to tiltalte, der var ejendomsmæglere, blev frakendt retten til at virke som ejendomsmægler.

De tiltalte og deres selskaber købte i 2006 og 2007 en række ejendomme på Vestsjælland til fiktivt høje priser af et selskab, der var kontrolleret af en af de tiltalte.

I ét tilfælde blev en ejendom, som var indkøbt for 2 mio. kr. samtidig videresolgt for 22 mio. kr.

Ejendomskøbene blev finansieret ved optagelse af lån hos private pantebrevsinvestorer, der investerede på grundlag af de urigtige oplysninger om ejendommens værdi. Investorerne havde også modtaget urigtige oplysninger om, at køber og sælger var uafhængige parter, og at køber havde erlagt en udbetaling, selv om udbetalingen reelt stammede fra sælger. Endelig fik pantebrevsinvestorerne urigtige oplysninger om købernes betalingsevne. På grund af ejendommenes væsentlig lavere værdi, var der ikke reel sikkerhed for lånene.

En af de tiltalte, der er ejendomsmægler, havde udarbejdet købsaftalerne og havde i de fleste af forholdene udarbejdet en vurdering, der bekræftede, at den fiktivt høje pris svarede til markedsprisen. Retten forkastede rigtigheden af disse vurderinger.

Efter en række kritiske artikler i Jyllands Posten kollapsede de tiltaltes virksomhed i efteråret 2007, og terminsydelserne udeblev. Nogle af ejendommene gik på tvangsauktion og andre viste sig at være usælgelige. Herved blev pantebrevskøberne og de virksomheder, der havde formidlet pantebrevssalget, påført et tab.

Retten i Næstved sagsnr. S 5223/2010