Konkurrenceankenævnet: Ejendomsmæglere brød konkurrenceloven

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 22/11 - 2012

Ejendomsmæglerne bag Boligsiden.dk, har ulovligt samordnet deres adfærd over for konkurrenten Boliga.dk. Det har Konkurrenceankenævnet afgjort. I kendelsen skriver nævnet:

”Konkurrenceankenævnet finder, at Klagerne har samordnet deres adfærd med det formål at begrænse konkurrencen ved at nægte at levere billeder til Boliga.dk og stadfæster derfor Konkurrencerådets afgørelse dog med ændring af de af rådet meddelte påbud.”

Nævnet ophæver to af Konkurrencerådets påbud om, hvordan ejendomsmæglerkæderne fremover kan agere, til fordel for et nyt påbud med ordlyden:

”omgående at bringe den samordnede praksis mellem Dansk Ejendomsmæglerforening, DanBolig A/S, EDC-Gruppen A/S, Home A/S, Nykredit Mægler A/S, RealMæglerne Holding A/S og John Frandsen A/S om at nægte boligsøgeportalen Boliga.dk tilladelse til at vise billeder af deres kunders ejendom til ophør, herunder kædeinterne udmeldinger om den samordnede praksis.”

I januar 2012 afgjorde Konkurrencerådet, at ejendomsmæglerne bag boligportalen Boligsiden.dk har handlet i strid med konkurrenceloven ved at nægte at give Boliga.dk adgang til billeder. Konkurrencerådet påbød ejendomsmæglerkæderne at ophøre med enhver form for aftale om at nægte Boliga.dk at vise billeder af de boliger, som mæglerne har til salg.

Konkurrencestyrelsen anmeldte samtidig sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK).

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:
”Ankenævnet slår fast, at ejendomsmæglerkædernes adfærd var en klar overtrædelse af konkurrencereglerne. Vi har politianmeldt de involverede ejendomsmæglere og Dansk Ejendomsmæglerforening og forventer nu, at sagen får strafferetlige konsekvenser.”

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen