KONKURRENCE- OG IMMATERIALRET

Print

Oprettet d. 7/10 - 2013

Konkurrence- og immaterialret er i bund og grund læren om retningslinierne for virksomhedernes navigering på deres marked og relationerne til deres konkurrenter.

Dette er naturligvis en voldsom forenkling, men konkurrence- og immaterialret er et centralt emne. Det gælder dels i tillæg til udarbejdelse af markedsføringsplaner for at sætte grænserne for, hvad man kan tillade sig, og hvor langt man kan udnytte kreative strukturer, og dels i forbindelse med en lang række strukturændringer, for eksempel i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og -ophør.