Kommune ikke erstatningsansvarlig for 11-årig skolepiges tilskadekomst i forbindelse med »pulsøvelse« i matematiktime.

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 20/9 - 2012

Kommentar: Denne dom er dejlig befriende. Den viser, at de danske stole har begge ben på jorden og at vi er langt fra “amerikanske tilstande”.

Omstændighederne var sådan:

Da A gik i 5. klasse i en folkeskole i kommunen E, skulle eleverne i en matematiktime, hvor der var 4 praktikanter til stede sammen med læreren, gennemføre en såkaldt step-test, hvor eleverne flere gange skulle træde op på og ned af stolen med det formål at måle pulsen. Under udførelsen af øvelsen trådte A for langt ud på stolen, så den vippede, og hun faldt og slog håndleddet ned i en bordplade og pådrog sig en varig skade. A anlagde sag mod E med påstand om, at E skulle betale mengodtgørelse og erstatning for tab af erhvervsevne, i alt 325.120 kr., idet A bl.a. gjorde gældende, at der var handlet ansvarspådragende, ved at øvelsen var udført i et klasselokale og ikke i en gymnastiksal med god plads. E blev frifundet i landsretten, idet der ikke var grundlag for at anse øvelsen for farlig, og den havde været lærerstyret. Det havde derfor ikke i sig selv været uansvarligt at gennemføre øvelsen på 5. klassetrin i klasselokalet. Der var heller ikke grundlag for at anse det for godtgjort, at en praktikant havde presset A til at udføre øvelsen i en sådan grad, at der herved var handlet ansvarspådragende. Det forhold, at der ikke fra lærerside var givet nærmere instruktion i, hvordan børnene skulle sætte fødderne, når de trådte op på stolen, kunne under de nævnte omstændigheder og henset til børnenes alder ikke føre til et andet resultat, ligesom det heller ikke var godtgjort, at læreren eller praktikanterne havde tilsidesat deres tilsynspligt i forhold til A.