KØB AF ANDELSBOLIG

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 7/10 - 2013

Tidligere var det stort set som at vinde i lotteriet, hvis ´du fik mulighed for at købe en andelsbolig. Derfor gav det almindeligvis ikke anledning til de store overvejelser, hvis du fik chancen for at købe en andelsbolig. Prisudviklingen på andelsboliger og belåningen i selve foreningerne betyder imidlertid, at dette har ændret sig.

Priserne på andelsboliger er generelt steget over de senere år, og af og til ses det oven i købet, at de nu er dyrere end ejerboliger. Det er således ikke alene i de helt nyetablerede andelsboligforeninger, at de månedlige ydelser - set som ydelser på lån + boligafgift - ofte ligger meget tæt på – eller endog over - hvad det ville koste at bo i en tilsvarende ejerbolig.

Som følge af dette skal andelsboligkøberne nu i højere grad end tidligere forholde sig til, om andelsboligen er at foretrække frem for de ejerboliger, som måske kan fås i samme prisniveau.

Prisudviklingen betyder også, at det nu er så stor en investering at købe andelsbolig, at du bør forholde dig seriøst til de problemstillinger, der knytter sig dit køb – helt på samme måde, som det er almindeligt ved køb af hus eller ejerlejlighed. Du skal bl.a. være opmærksom på, om der i boligafgiften er indeholdt ydelser på lån, som andelsboligforeningen har optaget. Er det tilfældet, er det vigtigt at undersøge, hvad det er for en type lån. Er det et afdragsfri lån med rentetilpasning hvert år, vil boligafgiften blive påvirket ved renteændringer og også når der på et tidspunkt skal betales afdrag. Vær opmærksom på, at hverken foreningen eller den enkelte andelshaver kan trække renten på foreningens lån fra i skat.

Andelsbolig ctr. ejerbolig

Mange boligkøbere tror stadig, at andelsboliger er billigere end ejerboliger. Det er slet ikke sikkert.

De fleste andelsboligkøbere får finansieret andelsboligkøbet med et lån. Andelsboliglån er som regel dyrere end realkreditlån. Du skal også huske, at lægge den månedlige boligafgift til den nettoydelse du skal betale på lånet hver måned. Først derved får du den samlede månedlige udgift, som du bruge til sammenligning med tilsvarende ejerboliger.

Når du køber en andelsbolig, køber du en andel af den samlede andelsboligforening. Du får en brugsret til en bestemt bolig. Andelsboligforeningen kan have særlige ventelister og regler omkring salg, og du bestemmer ikke selv, hvordan andelen prissættes. Du kan altid sælge til en lavere pris, men aldrig til en højere pris end andelsværdien og dokumenterede forbedringer. Du skal vide, at andelsværdien kan falde, da prisfald på det øvrige boligmarked afspejles i de metoder, der ligger til grund for fastsættelsen af andelsværdier.

Køber du et hus, køber du et bestemt hus. Du bliver ejer og er selv herre over, hvem du vil sælge til og i princippet hvilken pris du vil sælge til. Du bestemmer også alene, hvordan du vil vedligeholde og f.eks. bruge haven. Du kan selv vælge, hvem du vil sælge til, om du vil udleje osv. Mens du i en forening er underkastet fællesskabets regler og vedtagelser.

Uafhængig rådgivning er vigtig

Som andelsboligkøber skal du huske, at sælger og sælgers eventuelle repræsentant naturligvis varetager sælgers interesser og skal sikre sælger det bedst mulige salg. Derfor bør du som køber bruge din egen uafhængige rådgiver med forstand på området.

Dette indlæg er skrevet af Advokat(H) Allan Ohms