Ja, Pressenævnet kan behandle klager over ”singler”

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 1/10 - 2013

Kan Pressenævnet behandle sager om de såkaldte ”singler”, dvs uddybende artikler. De enkelte ”singler” er rent elektroniske medier. zetland.dk er – som også navnet angiver - en hjemmeside og findes kun i elektronisk form. zetland.dk’ s væsentligste aktivitet er udgivelse af singler, der udkommer ca. en gang om måneden. Udbredelsen af singlerne sker kun elektronisk.

Pressenævnet finder, at klagen over zetland.dk og dets ”artikler” i form af singlerne, herunder ”Redaktøren for det hele”, samlet er omfattet af nævnets kompetence, jf. § 1, nr. 3, jf. § 43, idet nævnet finder, at zetland.dk både ved sin journalistiske arbejdsform og indholdet af mediet i form af lange uddybende artikler om aktuelle samfundsspørgsmål, der udkommer periodisk hver måned, efter en konkret samlet vurdering må anses at have karakter af en nyhedsformidling, som kan ligestilles med den formidling, der er omfattet af § 1, nr. 1 eller 2.
Klagen realitetsbehandles herefter.