IMMATERIALRETTIGHEDER

Print

Oprettet d. 7/10 - 2013

Immaterialrettigheder er en "samlebetegnelse" for en lang række rettigheder, såsom

Ophavsret
Navne- og varemærkerettigheder
Patenter
Brugsmodeller
Designrettigheder
Domænenavne

Hvad enten man er klar over det eller ej, har immaterielle rettigheder betydning for praktisk talt alle erhvervsdrivende, ganske enkelt fordi alle virksomheder jo skal have navn. Mange virksomheder har også yderligere kendetegn - enten i form af et egentligt logo eller i form af f.eks. bestemte farver eller andet, som i omverdenen forbindes med netop denne virksomhed.

De fleste virksomheder sælger også deres produkter under et bestemt navn, der ikke behøver at være identisk med virksomhedens navn - nemlig produktets varemærke.a

Endelig kan de produkter, virksomheden sælger, fysisk være udformet på en bestemt måde - og afhængig af, om udformningen alene er teknisk eller tillige kunstnerisk betinget, kan denne udformning være beskyttet i medfør af reglerne om patenter, brugsmodeller, design eller ophavsret generelt.

Når og hvis virksomheden reklamerer for sine produkter, spiller ophavsretten også ind - for de billeder, der måske indgår i reklamen, er underkastet fotografens ophavsret og helt generelt skal reklamen jo i øvrigt overholde markedsføringslovens bestemmelser.

Helt generelt gælder det, at stadigt flere virksomheder i disse år bliver opmærksomme på immaterialrettighedernes betydning - og at krænkelsessager derfor forfølges i langt højere grad end det tidligere var tilfældet. Og realiteten er, at krænkelser - selv krænkelser, der begås uforvarende - kan være endog særdeles kostbare for virksomheden.

Derfor betaler det sig i høj grad at forebygge frem for at helbrede - for selv om erstatningsniveauet efter dansk ret ikke er højt, kan det være særdeles kostbart hvis der er anvendt betydelige ressourcer på f.eks. en planlagt lancering af et nyt produkt - og det så viser sig, at produktets navn eller udformning krænker andres immaterialrettigheder.

Også EU reguleringerne omkring parallelimport har i de senere år fået stadigt stigende betydning - og også her er tendensen, at overtrædelser forfølges i langt højere grad, end det tidligere var tilfældet.

Domænenavne er yderligere et kapitel for sig, hvor reglerne og de kompetente tvistløsningsorganer varierer alt efter, hvilket top-level domæne, der er tale om.

Hos Forum Advokater yder vi rådgivning indenfor alle områder af markedsføringsretten, herunder bistand med vurdering af reklamer og andre markedsføringstiltag.

Vi bistår også med rådgivning i forbindelse med stiftelse af rettigheder, herunder national og international registrering af varemærker, udarbejdelse af patent- eller know-how licenskontrakter, samt førelse af krænkelsessager for domstolene.