Hvordan fordeler vi børnenes sommerferie?

Print

Skrevet af Helene Treschow d. 4/3 - 2019

Den sidste søndag i marts springer uret en time frem kl. 02.00 om natten. Så er det sommertid, og før vi ved af det, er det sommerferie. I delebørnsfamilier kan der være en del tovtrækkeri om fordelingen af sommerferien, og ikke mindst søvnløshed på grund af spekulationer. ”Hvordan fordeler vi ferien”? ”Kan min eks som bopælsforælder forhindre feriesamværet”? ”Kan jeg få oplyst, hvor min eks holder ferie med vores barn”?

Fordel ferien sort på hvidt, når I er enige
Er I enige, er det bare om at få skrevet jeres aftaler ned. I behøves slet ikke følge dem slavisk. Men bliver I en dag uenige, er det super godt at have lavet en aftale at dykke ned i. Det kan spare jer for at stå i en situation, hvor sommerferien er lige rundt om hjørnet, og I begge pludselig ønsker at holde ferie med jeres barn i de samme ferieuger, men ikke har nogen aftale at falde tilbage på, og ikke kan nå at få myndighederne til at hjælpe.

Det er en god idé at få en familieadvokat til at se på, om den aftale I nu engang har lavet ”holder” - om I har fået de vigtige ting med.

Fra uenighed til aftale eller afgørelse om ferie
Der er ofte rigtig mange følelser i spil, når idyllen krakelerer, og den lille familie falder fra hinanden. Det kan betyde, at I har forskellig opfattelse af, hvad der er bedst for jeres barn.

Med eller uden advokat kan én af jer, eller jer begge rette henvendelse til Statsforvaltningen, hvis I har svært ved at blive enige om feriesamværet. Statsforvaltningen vil forsøge at hjælpe med at nå til enighed på et møde. Hvis I ikke bliver enige, vil Statsforvaltningen træffe en afgørelse. I en afgørelse vil der stå, hvordan samværsforælderens feriesamvær skal være med jeres barn, og hvem der er førstevælger i lige henholdsvis ulige år. Samværsforælderen vil typisk få 2-3 ugers sommerferiesamvær med jeres barn, oftest fordelt med 2+1 uge eller 3 sammenhængende uger.
Kan min eks som bopælsforælder forhindre feriesamværet?

Bopælsforælderen kan ikke placere ferie med jeres barn uden for skoleårets ferie- og helligdagsperioder på en måde, så det går ud over jeres barns samvær med samværsforælderen.

Ønsker du som bopælsforælder at holde ferie med jeres barn udenfor skolernes ferieperiode, skal du have ok fra samværsforælderen, eller ansøge Statsforvaltningen om bortfald af det samvær, der falder sammen med den ønskede ferie. Som udgangspunkt vil samværet kun bortfalde, hvis der er tale om noget ekstraordinært. Det kan f.eks. være, at bopælsforælderens forældre inviterer på ferie i anledning af guldbryllup, rund fødselsdag, eller lignende.

Kan jeg få oplyst, hvor mit barn holder sommerferie med min eks?
Det korte svar er, at du ikke har ret til at få oplysninger om, hvor den anden forælder holder ferie med jeres barn her i landet. Det gælder også, selvom du har forældremyndigheden alene, eller er bopælsforælder. Du kan altså ikke i den situation kræve oplysninger om, hvor sommerferien holdes, eller hvad den anden forælder og jeres barn foretager sig.

Er der tale om feriesamvær i udlandet, og har I fælles forældremyndighed, kan I hver især rejse med jeres barn til udlandet uden at bede om tilladelse hos den anden forælder. Det vil sige, at samværsforælderen også har ret til at tage jeres barn med på en ferie til udlandet, hvis det kan foregå indenfor samværets længde. Som med al jura, er der ingen regel uden undtagelser, så hvis I er uenige om forældremyndigheden, eller ikke har fælles forældremyndighed, gælder der andre regler.

Vil du vide mere? Eller står du midt i en svær proces omkring jeres barn? Du er velkommen til at kontakte mig. Min e-mailadresse er htr@forumadvokater.dk, og mit direkte tlf.nr. er 46 38 03 89.