Hvor stor er din skat, hvis din arbejdsgiver hver dag henter dig i helikopter?

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 6/6 - 2012

Skal du betale skat, hvis din arbejdsgiver henter dig i helikopter? Hvad gætter du på? Læs svaret fra en ny afgørelse.

En virksomhed ejede to fly og overvejede nu at købe en helikopter. Den skulle dels udlejes og dels transportere personale. Særligt for to medarbejder ville helikoptertransport give en tidsmæssig gevinst, større end både fly og bil. En helikopter kunne lande tæt på medarbejdernes bopæl og aflevere igen samme sted. Ved privat brug, skulle der betales markedsleje for helikopteren.

Men hvordan ville SKAT mon se på det? Virksomheden benyttede muligheden for at få et såkaldt bindende ligningssvar. Prisen er 300 kr og der er den fordel, at virksomheden så får afgjort skattespørgsmålet – meget praktisk, hvis det handler om at købe en helikopter.

Virksomheden spurgte om medarbejderne vil blive beskattet efter reglerne om fri bil (ligningslovens § 16, stk. 4 om fri bil, dvs. 25%/20% af <300.000 kr./>300.000 kr., dog mindst af 160.000 kr.).

Og der blev spurgt om medarbejderne ville blive beskattet på andet grundlag og om de ville bliver beskattet af den private rådighed over helikopteren, hvis de betalte markedsleje for privat rådighed.

Svaret var, at reglerne om fri bil ikke skal anvendes i dette tilfælde. Bilreglerne gælder kun får fri bil i sædvanlig forstand. Hvis medarbejderne transporteres i helikopteren og hvis de anvender befordringsfradrag, skal de beskattes af et beløb svarende til befordringsfradraget. Og der ville ikke ske beskatning ved privat benyttelse, når der betales markedsleje (SKM 2012.302 SR).

Min kommentar:

Det er dyrt at have fri bil. Men så er den fri bil godt nok også til rådighed privat. Det ved de fleste, men færre kender reglerne om transport, der betales af arbejdsgiver.

Denne sag giver et godt billede af mulighederne. Reglerne om arbejdsgiverbetalt transport bliver sat på spidsen. Mange vil nok mene, at transport i helikopter forventeligt må koste et ”luksusbidrag”. Men nej.

Den eneste skattemæssige konsekvens af, at arbejdsgiveren betaler transporten til og fra arbejdet i helikopter, er at arbejdstageren bliver beskattet af et beløb svarende til det befordringsfradrag, som han har taget. Undlades det at tage befordringsfradrag, sker beskatningen herved. Eksempel: Er der f.eks. 100 km mellem hjem og arbejde udgør befordringsfradraget 302 kr. om dagen. Skatteværdien er ca. 100 kr. Den fri helikoptertransport til og fra arbejde koster i eksemplet 100 kr. om dagen. Fair pris.

Gad vide om helikoptersalget vil eksplodere?

Og selvom du ikke flyver i helikopter, så kan reglerne faktisk hjælpe mange – det er ofte en fordel at have arbejdsgiverbetalt transport til og fra arbejde. Hvis du f.eks. kører i tog og din arbejdsgiver betaler transporten (det kan jo fuldt lovligt aftales ved en lønforhandling), så skal du ikke beskattes af, hvad togbilletten koster, men af den skattemæssige værdi af befordringsfradraget.