HVER TREDJE BOLIGKØBER TAGER IMOD RÅD FRA DE FORKERTE

Print

Oprettet d. 7/10 - 2013

Boligkøbere tager imod råd fra de forkerte, viser en mini-undersøgelse, som foreningen af Danske BOLIGadvokater har foretaget.

Der er grund til agt være på vagt, når du køber bolig. Vælg din rådgiver med omhu.

Boligkøberne overser, at sælgers ejendomsmægler er sælgers mand

33% mener, at sælgers ejendomsmægler må rådgive køber omkring købet. Det er imidlertid en klar misforståelse. Sælgers ejendomsmægler må nemlig ikke rådgive køber. Det er fastslået ved lov, at en ejendomsmægler ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og med god grund. Ejendomsmægleren bliver jo betalt af sælger for at varetage sælgers interesser. Selv om det er en mini-undersøgelse, giver de modtagne svar, desværre et udmærket fingerpeg om, at mange boligkøbere misforstår ejendomsmæglerens rolle.

Når hver tredje af de adspurgte tror, at ejendomsmægleren kan repræsentere såvel sælger som køber i samme handel, så betyder det, at hver tredje er i overhængende fare for at indgå en handel, der kan vise sig at medføre uventede og måske store problemer på et senere tidspunkt.
En sælger har naturligvis fokus på at få solgt – hurtigt og til prisen. Derfor er det vigtigt, at køber sikrer sig uafhængig rådgivning allerede inden, der skrives under på en købsaftale. På den måde er køber godt klædt på, når sælgers ejendomsmægler begynder at presse på for at få handlen gennemført.

En sælger som har haft boligen længe til salg er ofte klemt økonomisk, og det samme gælder mange ejendomsmæglere, hvis økonomi er presset pga. nedgangen på boligmarkedet. Mange købere oplever derfor fortsat, at det forventes, at de træffer en beslutning hurtigt. Det er derfor en god idé at bestille et gratis formøde hos en boligadvokat, allerede når tanken om ny bolig opstår.

Skriv under med advokatforbehold

Som boligadvokat ser jeg mange gange, at købere skriver under på en købsaftale, og så først bagefter finder ud af, at det nok er en god idé at lade en boligadvokat gennemgå aftalen. Men det kan på dette tidspunkt være vanskeligt for boligadvokaten at ændre på væsentlige vilkår.

I de kritiske tilfælde kan køber derfor blive nødt til at benytte sig af fortrydelsesretten. Anvendelse af fortrydelsesretten, hvis der viser sig noget fatalt, koster 1 pct. af købesummen. Endnu værre er det for de købere, der ikke når at fortryde rettidigt eller ikke opdager fejl og mangler eller begrænsende servitutter, før det er for sent. De hænger på ejendommen, og de omkostninger der er forbundet med udbedring af fejl og mangler. Og de må leve med de begrænsninger, de ikke opdagede i tide.

Det store udbud af boliger, der har kendetegnet markedet de seneste år, betyder at en boligkøber ikke sådan lige kan sælge den nye bolig, hvis boligen ikke lever op til forventningerne. Den største fare er derfor, at køber føler sig presset til at købe boligen uden at sikre sig den nødvendige rådgivning og tid til eftertanke. Danske BOLIGadvokater anbefaler derfor, at køber får formuleret et advokatforbehold i købsaftalen og dermed sikrer sig, at boligadvokaten får mulighed for at gennemgå salgsbetingelser og handelsvilkår. Lever handlen ikke op til forventningerne, kan boligkøberen uden omkostninger til sælger fortryde handlen.

Skødet er kun en kvittering

Hver tredje af de adspurgte I miniundersøgelsen tager også alvorligt fejl med hensyn til den sikkerhed, som et skøde giver. De svarer nemlig ”ja” til spørgsmålet: ”Er skødet din sikkerhed for, at handlen er i orden, dvs. at der ikke ligger noget i dokumenterne (købsaftalen, servitutter, tilstandsrapport o.l.), som kan give dig problemer nu eller senere?”

Det er imidlertid vigtigt at slå fast, at skødet kun er en kvittering på, at man har ejendomsretten. Derimod er købsaftalen det allervigtigste dokument i en bolighandel.

Problemet forstærkes yderligere af, at de største ejendomsmæglerkæder har lanceret et begreb de kalder ”købermægler”. Når både sælgers mand og købers mand er ansat i samme koncern, vil det være nærliggende at antage, at den forretning som bidrager mest til ejendomsmæglerkædens bundlinje også er den som vinder slaget, når der opstår uenighed mellem sælger og køber. Herudover skal det ikke glemmes, at købermæglerne sjældent er uafhængige, ligesom det er undtagelsen at de har en egentlig juridisk udannelse. Køber opnår størst tryghed ved at sikre sig sin egen og helt uafhængige kompetente juridiske rådgiver.

BOLIGadvokatens råd til køber

Sørg for at tage kontakt til din egen uafhængige boligadvokat så tidligt i forløbet som muligt . Forum Advokater er specialister på området og medlem af Danske Boligadvokater.
Vær opmærksom på om rådgivere har provisionsmæssige interesser i deres rådgivning
Hvis du føler dig presset til at skrive under på en købsaftale, inden din boligadvokat har haft anledning til at rådgive dig om indholdet, så sørg for at få indføjet et advokatforbehold

Husk advokatforbeholdet

"Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den ……….20……kl. 16."

Hvis andre formuleringer foreslås, bør du tjekke den foreslåede formulering med din advokat. Dette for at sikre at dine muligheder for at fortryde ikke begrænses.

Denne artikel er skrevet af advokat (H) Allan Ohms – du kan kontakte mig på ao@forumadvokater.dk eller +45 4638 03 21