Hvad tror du – er dette ”vanvidskørsel”, som kan give fængselsstraf?

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 9/12 - 2015

En bil kørte uden lys tændt, hverken kørelys eller nummerpladelys. Bilen kørte i inderbanen med omkring 110 km/t. med tændt havarilys. En anden bilist gjorde tegn til føreren af bilen for at gøre denne opmærksom på det manglende lys.
Han dyttede, gjorde tegn med forlygterne og overhalede bilen. Han satte farten ned. Den pågældende bils havariblink blev herefter slukket, blinklyset tændt, og så overhalede bilen ham. Efter overhalingen blev bilens blinklys slået fra, og havariblinket tændt igen.

Der findes regler, der skærper straffen for vanvidskørsel og retten skulle afgøre, om dette var vanvidskørsel.

Byretten:
Bestemte, at bilisten skulle idømmes fængsel i 30 dage, betingede med bl.a. vilkår om samfundstjeneste samt en bøde på 2.000 kr., ligesom førerretten blev fradømt ubetinget i 6 måneder fra endelig dom.

Landsretten:
Landsretten fandt - efter forarbejderne til færdselslovens § 118, stk. 6, og straffeloven (skærpet indsats mod vanvidskørsel mv.) - og efter en samlet vurdering af omstændighederne ved kørslen, at kørslen ikke kunne anses for så hensynsløs eller grov, at der var tilstrækkeligt grundlag for at idømme frihedsstraf efter færdselslovens § 118, stk. 6. Landsretten fastsatte bøden efter færdselslovens § 118, stk. 1, som en skærpet bøde på 5.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 8 dage. I øvrigt stadfæstedes dommen.

U.2016.123Ø

KOMMENTAR: I forarbejderne er som eksempler på særlig hensynsløs kørsel, der er omfattet af skærpelsen, nævnt i forarbejderne til § 118, stk. 6, grov kap- eller væddeløbskørsel på gade og vej, grov chikanekørsel eller uforsvarlig kørsel i forbindelse med, at den pågældende undlader at efterkomme politiets anmodning om at standse køretøjet. Det er udtrykkeligt angivet, at denne opregning ikke skal betragtes som udtømmende.

Man kan overveje grovheden i at køre med 110 km/t kun med havariblink for så, når en anden bilist undrer sig, at slukke dette, tilkoble blinklyset og derefter overhale. Det mente byretten, mens landsretten altså ikke fandt kørslen for så hensynsløs eller grov, at der er tilstrækkeligt grundlag for at idømme frihedsstraf.