Hvad koster det, når din erhvervsbil ikke er mærket?

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 20/1 - 2017

Det har retten nu taget stilling til.

Tiltalte var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsbekendtgørelsen. Hans bil var ikke mærket. Bilen har en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med tiltaltes selskab som registreret ejer og bruger. Der var hverken mærket med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer.

Tiltalte udeblev fra retsmødet. Byretten fandt tiltalte skyldig i tiltalen. Tiltalte idømtes en bøde på 5.000 kr.

KOMMENTAR: Så vidt jeg ved er spørgsmålet ikke afgjort tidligere. Det er dyrt, når mærkningen mangler – meget billigere at få den på plads.
SKM2016.592.BR