HVAD ER BØDEN FOR AT UDSENDE SPAM-MAIL TIL 1.860 MODTAGERE?

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 17/9 - 2012

Tro du bøden er på 5.000 kr ? 10.000 kr ? 50.000 kr ? 100.000 kr ?

En erhvervsdrivende udsendte i løbet af to dage 1.860 e-mails til bl.a. offentlige myndigheder med en invitation til deltagelse i to seminarer om sundhedsfremme og forebyggelse. Modtagerne havde imidlertid ikke givet samtykke hertil, og den erhvervsdrivende havde dermed overtrådt markedsføringslovens § 6, stk. 1. Forbrugerombudsmanden anmeldte derfor selskabet til politiet. Under sagsbehandlingen medvirkede selskabet aktivt i sagens efterforskning.

I forhold til den sædvanlige beregningsmodel, der anvendes ved bødefastsættelsen i spam-sager (hvorefter op til 100 overtrædelser udløser en minimumsbøde på 10.000 kr., mens der ved mere end 100 overtrædelser som udgangspunkt gives en bøde på 100 kr. pr. overtrædelse) lagde Forbrugerombudsmanden i den konkrete sag vægt på, at der forelå en række formildende omstændigheder i sagen.

De formidlende omstændigheder bestod bl.a. i, at udsendelsen var sket ved en fejl begået af en enkelt medarbejder, og at selskabet, straks efter man blev opmærksom på fejlen, havde ændret procedure, således at lignende fejl ikke ville kunne ske i fremtiden. Endvidere blev det tillagt betydning, at Forbrugerombudsmanden og den erhvervsdrivende alene havde modtaget en enkelt klage over udsendelsen.