Har du styr på hvem der er begunstiget i din pension?

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 26/11 - 2015

En ny retssag viser, at der skal være orden i penalhuset, ellers kan det føre til retssager.
En pensionsejer, C, havde i 2007 indsat sin samlever, L, som begunstiget i en ratepension med 500.000 kr. Resten skulle udbetales til ”nærmeste pårørende”.

C døde i 2012. Der opstod usikkerhed om hvor vidt begunstigelsen nu var 500.0000 kr eller om den var nedsat til 100.000 kr. Det blev der er dyr retssag ud af.

Det originale dokument om nedsættelse fra 500.000 kr til 100.000 kr var
blevet væk. Her var altså ikke orden i penalhuset og det kostede en retssag. Retten lagde vægt på, at en pensionskonsulent i banken, hvor ratepensionen var tegnet, forklarede, at han i 2011 var blevet kontaktet af C, der ønskede at nedsætte beløbet til 100.000 kr.

Han sendte et dokument til C med nedsættelsen og modtog dokumentet retur i underskrevet stand. Han aktiverede det herefter i bankens edb-system.

Sagen blev anket til landsretten, der nåede til samme resultat som byretten: nedsættelsen blev accepteret. Landsretten fremhævede, at interne mails og skærmprint fra den elektroniske log fra banken understøttede pensionskonsulentens forklaring.TFA2015.545.

KOMMENAR: Det var nervepirrende for alle parter under sagen. Hvem skulle løbe med de 400.000 kr? Det spørgsmål kunne være undgået, hvis formalia havde været helt på plads. Jeg ser en del situationer, der ligner og derfor vil jeg benytte lejligheden til at opfordre dig til at du tjekker hvem der er indsat som begunstiget på dine pensioner og forsikringer. Begunstigede får betaling ”udenom dødsboet”, det vil sige som ”en slags ekstra arv”. Det er værd at have styr på, både hvis du har testamente og hvis du ikke har.