HAR DU BRUG FOR ET TESTAMENTE

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 7/10 - 2013

Hvis du opretter et testamente kan du betænkte dem der står dig nær. På den måde har du en sikkerhed for at dine ejendele bliver fordelt, som du vil have det. Ofte hører man om familier der splittes på grund af diskussioner om hvem der skal have hvad i det efterladte bo. Eller, at det du havde tiltænkt en ven bliver taget af en anden. Dette undgår du, når du har oprettet et testamente. Du kan også støtte en velgørende organisation eller en forening, du vil hjælpe.

Mange mennesker kan få fordele ved at oprette et testamente og det kan du læse nærmere om i denne artikel.

Du kan læse om fejlrådgivning af testamenter her og om fejl i testamenter her.

Hvem har brug for et testamente – det kan du læse om her.

Du kan her finde en mini-ordbog, som kan hjælpe dig med nogle af lovens mange fagudtryk. Du kan læse om ”behov for testamente” her og du kan se, hvilke specialister, der kan rådgive dig om dine muligheder efter de nye regler nederst i denne artikel. Du kan læse om den nugældende arvelov her.

Testamenteundersøgelsen

Professor dr. jur. Finn Taksøe-Jensen, der er specialist i arvelovsforhold har på baggrund af en stor undersøgelser bl.a. fundet ud af følgende:
15.000 danskeres formue ender hvert år i de forkerte lommer det anslås at svare til omkring 20 milliarder kroner
1,5 millioner mennesker ville formentlig skrive testamente, hvis de vidste hvilke fordele de kunne få ved det – men kun 350.000 har gjort det i dag
af de 1,5 millioner har 500.000 et akut behov for at oprette testamente
yderligere 800.000 ville oprette testamente, hvis de kendte fordelene derved
af de danskere, der har oprettet testamente burde halvdelen som følge af ny lovgivning ændre testamentet
vi har ca. 300.000 papirløse par i Danmark og
vi har ca. 380.000 ægtepar har børn de ikke begge er forældre til

Overvej i forbindelse med oprettelse af testamente

Start med at få overblik over dine værdier og ejendele, og gør dig nogle tanker om, hvem du ønsker, der skal arve hvad. Du får her nogle eksempler på ting, du kan overveje i forbindelse med oprettelse af dit testamente:
Hvad er formålet med testamentet – er det kun fordelingen af arven, eller ønsker du tillige at råde over bestemte ting; vil du give legater eller gaver eller støtte velgørende formål ?
Hvem skal arve (tænk flere scenarier igennem)
Senere genkaldelse og ændring af testamentet – hvad skal gælde ?
Uigenkaldelighed – kan testamentet siden ændres og efter hvilke regler
Begrænsning i arv (”mest muligt” kan være for upræcist)
Skal en livsarving alene have ret til at få arv udbetalt tvangsarven kontakt
Udtagelsesret for indbo m.v.
Dødsgaver og dødslejegaver – pas på reglerne er skrappe.
Organ donation – er det overvejet og hvordan har du meddelt det til andre ?
Begravelse eller ligbrænding og gravstedets vedligeholdelse – er det overvejet og hvordan har du meddelt det til andre ?
Gaver og løsørelegater.
Pengegaver. Fri for boafgift eller ?
Rentenydelser (der indsættes et beløb på en konto og "personen" kan hæve renter indtil dennes død, hvorefter den indsatte sum tilfalder testators (= dine) livsarvinger
Fast ejendom – skal den gå til bestemte eller er der udtagelsesret ?
Almennyttige eller velgørende formål ? Hvilken forening og hvorfor ?
Særeje – og da hvilken særejeform ?
Båndlæggelse af arven. Helt eller delvist og hvor længe ?
Bestemmelser om skifte, hvem skal opgøre boet ?
Privat skifte og af hvem ? Eller bobestyrerskifte ?
Arveforskud og arveafkald.
Gaver uden afgift ?

Sådan få du hjælp

Ikke alle advokater beskæftiger sig til dagligt med arveret, men de siger alligevel ja til at skrive et testamente, hvis deres klienter ønsker det. Dette sker til trods for, at advokaterne egentlig er specialister i noget helt andet, eksempelvis strafferet, selskabsret eller skatteret. Hos Forum Advokater er vi 13 advokater og fuldmægtige, harf har 3 har specialiseret sig i arveret og testamenter.

Der er mange muligheder i den ny arvelov. Forum Advokaters privatafdeling hjælper dig gerne. Du kan få hjælp hos vore specialister på området:

Advokat Kirsten Holm

Advokat Viggo Bækgaard

Advokat Allan Ohms