GAVEN KAN GØRES TIL MODTAGERENS SÆREJE

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 7/10 - 2013

Når du giver en gave, kan du bestemme, at den skal være særeje for modtageren.
Det er både fornuftigt og meget almindeligt, at der træffes sådanne særejebestemmelser, som naturligvis kun gælder de aktiver, som er givet som gave.

Gavegiver har de samme valgmuligheder, som modtageren selv har med hensyn til de mange forskellige særejetyper. Jeg vil anbefale, at giveren normalt vælger særejetypen kombinationssæreje, dvs. skilsmissesæreje, der bliver fuldstændigt særeje, hvis gavemodtageren bliver længstlevende. Det bør dog altid afvejes efter de konkrete omstændigheder.

Bestemmelsen om, at gaven skal være særeje, bør af bevismæssige grunde altid være skriftlig, og den skal altid være truffet senest samtidigt med gaveløftet.

Hvis du f.eks. overdrager et hus til din søn, og kun en del af det er gave, så er det ikke sikkert, du kan bestemme, at hele aktivet bliver særeje. I denne situation bør du drøfte tingene med din advokat.

Du kan læse mere om særeje her .

Ansvarlig for denne artikel er advokat (H) Allan Ohms - du kan kontakte mig på ao@forumadvokater.dk eller +45 4638 03 21