Frakendelse af kørekort udstedt i andet EU land

Print

Skrevet af Susanne Graffmann d. 22/1 - 2016

Ny højesteretsdom fra 22.december 2015 fastslår, at et kørekort udstedt i et andet EU land efter at den pågældende fra fradømt førerretten og inden frakendelsesretten var udløbet i Danmark er gyldigt som hjemmel til at fører bil – også i Danmark.

Straf kræver –(stadig) lovhjemmel.

Den 5 august 2004 blev T frakendt førerretten i 5 år indtil den 21.juli 2009 på grund af spirituskørsel. Da den pågældende havde en bolig i Frankrig henvendte han sig til de franske myndigheder og fik kørekort i Frankrig efter at bestået køreprøve.

Den 3. oktober 2011 blev han standset i en hastighedskontrol og sigtet for hastighedsovertrædelse og kørsel uden at have erhvervet kørekort.

I såvel byretten som landsretten blev han dømt.

Højesteret frifandt ham for at have kørt uden at have førerret i Danmark.

Højesterets begrundelse er følgende:
Det EU-retlige princip om gensidig anerkendelse af kørekort var til hinder for at stille krav om at T gennemførte en kontrollerende køreprøve og et A/T – kursus.

Endvidere fastslog Højesteret at selv om Danmark efter art. 11, stk 4 i 3. Kørekorts direktiv var forpligtet til ikke at anerkende gyldighedens af T ´s kørekort, fordi det var udstedt inden frakendelsesperiodens udløb, fremgik denne forpligtelse ikke af færdselsloven eller kørekortsbekendtgørelsen. Art. 11, stk. 4 var således ikke implementeret i dansk ret, hvorfor der ikke var hjemmel til at straffe T.