Flyttemand tvunget til at udlevere families flyttegods

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 7/3 - 2013

En familie havde bedt fogedretten om bistand til at udleveret familiens flyttegods fra en flyttemand. Flyttemanden ville ikke udlevere det før familien havde betalt regninger for i alt 27.200 kr. for bl.a. opmagasinering af flyttegodset. Familien benægtede at skylde noget for flytningen.

Fogeden udtalte mere generelt i kendelsen, at sager om udlevering af flyttegods kan behandles i fogedretten, selv om der ikke foreligger en dom. Udlevering af flyttegods har som regel så stor betydning for almindelige familier, at fogedretten vil pålægge en flyttemand at udlevere flyttegods. Afhængig af de konkrete beviser for flyttemandens krav på betaling, kan fogedretten betinge udleveringen af flyttegodset af, at familien (kunden) stiller sikkerhed.

I den konkrete sag var en flyttevirksomhed under konkurs i 2011 blevet dømt til at udlevere familiens flyttegods. Flyttemanden var oprindelig direktør i det konkursramte selskab, og kurator i konkursboet havde solgt selskabets eventuelle krav mod familien til flyttemanden. Flyttemanden havde ikke bevist, at han tillige havde fået overdraget selve flyttegodset fra konkursboet. Flyttemanden var derfor uretmæssigt i besiddelse af familiens flyttegods, og flyttegodset skulle udleveres til familien.
Retten i Glostrup (23-01-2013)