FEJL I MANGE TESTAMENTER

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 7/10 - 2013

Forum Advokater har gennemført en undersøgelse baseret på modtagne testamente fra læserne. Vores gennemgang har vist, at der i et stort antal testamenter har været fejl. Du kan i denne artikel læse nærmere herom, ligesom du får gode råd om hvad du kan gøre for at forebygge fejl.

Du kan læse om fejlrådgivning af testamenter her.

Hvem har brug for et testamente – det kan du læse om her.

Du kan her finde en mini-ordbog, som kan hjælpe dig med nogle af lovens mange fagudtryk. Du kan læse om ”behov for testamente” her og du kan se, hvilke specialister, der kan rådgive dig om dine muligheder efter de nye regler nederst i denne artikel. Du kan læse om den nugældende arvelov her.

Fejl i testamenter

Desværre ser vi ofte, at afdødes testamente er lavet for sjusket. Undersøgelser foretaget under ledelse af professor dr. jur. Finn Taksøe-Jensen, Københavns Universitet, har desværre også vist, at testamenter i mange tilfælde indeholder fejl eller udeladelser, som fører til at testators ønsker ikke imødekommes.

Desværre går det i en del tilfælde hvert år sådan at testamentet ligefrem bliver tilsidesat som ugyldigt eller uforståeligt. Vi siger lidt spøgefuldt – men med alvor bag – når vi bliver spurgt om det er nødvendigt at benytte advokat til at oprette testamente: Nej da – og husk på at du jo aldrig selv får problemer ud af at lade være ! Men – det kan være dine arvinger – ægtefælle, børn og andre – kan få både problemer og skuffelser. det gælder hele spektret lige fra hvordan dine ønsker er udtrykt rent sprogligt til den juridiske betydning af det, du har skrevet.

Hos Forum advokater lægger vi vægt på både den sproglige og den juridiske vinkel. Et testamente er et stærkt dokument. Når dine efterladte læser det, så vil de opfatte det som det, der også er: et brev, en hilsen og en tilkendegivelse fra dig. Derfor anbefaler vi, at du ved udarbejdelsen af testamentet tænker nøje over hvordan dine efterladte må opfatte det, du udtrykke ved testamentet.

Vi oplever engang imellem en drilsk bemærkning om, at "Forum Advokater laver jo nogle meget lange testamenter". Det er rigtigt – det gør vi i nogle situationer. Men der er en god grund til det: for det første kræver det plads at "tænke på det hele". For det andet skal et testamente efter vores mening skrives med indføling. Det gør et stærkt indtryk på de efterladte at læse denne "sidste hilsen" fra testator. Prisen for at lave et gennemtænkt testamente er større end for det uigennemtænkte. Men til gengæld er sandsynligheden for, at det virker som testator har ønsket det - og det synes vi er temmelig afgørende.

Sådan undgår du fejl

Læs dit testamente nøje igennem. Sammenhold f.eks. med listen foran. Er du i tvivl, så kontakt din advokat herom.

Når du skal oprette et testamente, så kan du vælge en advokat, som har erfaring med oprettelse af testamenter. Du skal ikke stille dig tilfreds med en standardvare, men forlange, at dit testamente tilpasses til dine særlige behov. Glem alt om at få trykt en færdig ”model” ud fra tekstbehandlingsanlægget. Sæt dig sammen med advokaten og forklar om dine behov og dine ønsker. Du kan få hjælp til at forberede dit testamente her.

Sådan få du hjælp

Ikke alle advokater beskæftiger sig til dagligt med arveret, men de siger alligevel ja til at skrive et testamente, hvis deres klienter ønsker det. Dette sker til trods for, at advokaterne egentlig er specialister i noget helt andet, eksempelvis strafferet, selskabsret eller skatteret. Hos Forum Advokater er vi 20 advokater og fuldmægtige, hvoraf fire har specialiseret sig i arveret og testamenter.
Der er mange muligheder i den ny arvelov. Forum Advokater hjælper dig gerne. Du kan få hjælp hos vore specialister på området:

Advokat Kirsten Holm

Advokat Viggo Bækgaard

Advokat Allan Ohms