Første danske varemærkeregistrering af en farve

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 21/2 - 2011

Patent- og Varemærkestyrelsen har for første gang registreret en farve som varemærke. Det er den rustrøde farve på Grundfos’ cirkulationspumper, der er blevet registreret.

Ved registrering af et varemærke er det et krav, at varemærket har det fornødne særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1. Patent- og Varemærkestyrelsen har i sin praksis lagt til grund, at en farve som udgangspunkt ikke har det fornødne særpræg. Før en farve kan registreres som varemærke, kræves det derfor, at farven gennem brug er indarbejdet i et sådant omfang, at farven får det fornødne særpræg.

Mange har tidligere uden held forsøgt at registrere en farve som varemærke, herunder Post Danmarks røde farve og Whiskas’ dyblilla farve. I Whiskas tilfælde fandt Patent- og Varemærkestyrelsen ikke, at Whiskas kunne dokumentere, at den dyblilla farve i det fornødne omfang var indarbejdet som varemærke blandt katteejere. Whiskas havde til brug for ansøgningen fået foretaget en markedsundersøgelse, som viste, at alene 53% af de forespurgte katteejere forbandt den dyblilla farve med Whiskas.

Grundfos havde til brug for sin varemærkeansøgning fået udarbejdet en markedsundersøgelse, som viste, at 96% af målgruppen nævnte Grundfos, hvis de blev bedt om at udpege en producent af røde cirkulationspumper, ligesom 90% ikke kunne nævne andre producenter af røde cirkulationspumper. Brancheforeningen udtalte i sagen, at den konkrete røde farve er kendt og indarbejdet som et særligt kendetegn og varemærke for Grundfos’ cirkulationspumper. Grundfos kunne derfor overfor Patent- og Varemærkestyrelsen dokumentere gennem brancheerklæringer og en markedsundersøgelse, at den rustrøde farve var indarbejdet som varemærke hos kundekredsen.

Selvom det nu er lykkedes Grundfos at få registreret en farve som varemærke, åbner afgørelsen næppe en ladeport for den type registreringer. Afgørelsen viser, at Patent- og Varemærkestyrelsen stiller betydelige krav til indarbejdelsen, hvorfor det formentlig er en stærkt begrænset kreds af virksomheder, hvor en sådan registrering vil være mulig.

(Varemærkeregistrering nr. VR 2011 00155)