Fælder klapper for ulovlige aktionærlån

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 30/7 - 2012

Du har hørt ordet: ”aktionærlån”. Eller ordene ”ulovligt aktionærlån”. Et selskab må som hovedregel ikke give lån til selskabets aktionærer (eller til anpartshaverne i et ApS). Idéen er, at ejeren ikke ved at give lån til sig selv, kan sammensmelte selskabets og egen økonomi til skade for kreditorerne. Som ejer kan du trække penge ud af et selskab som løn eller som udbytte eller ved at du overføre penge fra selskabets konto til din egen konto.

Har du ikke et tilgodehavende i selskabet, har du ikke ret til at overføre penge til din egen konto eller til at lade dit selskab betale private regninger.

Sportsgrenen “ulovlige aktionærlån” er udbredt. En undersøgelse for 2010 viste, at der var mere end 15.000 ulovlige lån.

Det gør man nu noget ved. Der lægges i skattereformen op til, at et aktionær- eller anpartshaverlån vurderes som en skattepligtig udbetaling (løn eller udbytte) til ejeren. Selvom det kaldes et lån. Måske er det også det, der er tanken med disse lån. Det mener SKAT i og politikerne i hvert fald. Skatte for disse lån har været 0 %, men bliver som løn 56,1 % i marginal skat og mellem 28 og 42 % for udbytte.

Som forslaget ser ud, vil der være en længere frist til at udligne ulovlige, bestående lån. Fristn bliver på 18 måneder.

Aktionærlån er ulovlige, uanset om ejeren er personlig eller i selskabsform, men et selskab kan godt give lån til en koncernforbunden ejer (ejeren er et moderselskab, der er baseret i EU/EØS eller en række andre udvalgte OECD-lande).

Morale: nu kan du heller ikke bruge dit selskab som bank ;-)