En kælderudgravning blev til en beskyttet sø

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 3/11 - 2014

To vandhuller, der var opstået i kælderudgravning efter bygherre gik konkurs i 2008, anset omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, da der var opstået et naturligt plante- og dyreliv. Men der blev givet dispensation til at nedlægge hullerne for at afslutte byggeriet på vilkår af, at alle padder i og omkring søerne skulle indsamles og genudsættes på et naturligt levested for arterne. Mindretallet ville ikke give dispensation.

Kilde: MAD 2014.131. NMK2014.NMK-510-00565. NMK afgørelse af 8. april 2014, j.nr. NMK-510-00565.