Ejere af sommerhusejendom måtte respektere at omkringliggende ejendomme havde vundet hævd på stiadgang

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 1/2 - 2016

I 2011 købte H og J en sommerhusejendom. På ejendommen fandtes på købstidspunktet en 3,77 meter bred sti, der førte fra bagvedliggende ejendomme ned til stranden.

H og J ønskede at nedlægge stien, der udgjorde næsten 1/3 af grundens bredde og grundens samlede areal. Under sagen, der var anlagt af ejerne af de omkringliggende ejendomme, gjorde de gældende, at de havde vundet hævd på at færdes på stien.

Både byret og landsret fandt på baggrund af vidneforklaringer, at stien i hvert fald siden midten af sidste århundrede kontinuerligt havde været anvendt som adgangsvej til stranden for de omkringliggende ejendomme. Retten fandt ikke grundlag for at fastslå, at anvendelsen af stien var sket i henhold til aftale med tidligere eller nuværende ejere af matr.nr. 10 r, hvilket ville have forhindret hævd. Både by- og landsret lagde vægt på, at anvendelsen af stien som adgangsvej til stranden havde særegen betydning for de omkringliggende ejendomme.

På denne baggrund fik de omkringliggende ejendomme ret til fortsat at færdes af stien.