Ejerbeviser i visse erhvervsdrivende virksomheder (S.M.B.A., F.M.B.A. OG A.M.B.A.)

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 14/9 - 2011

Brug af ejerbeviser i erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (S.M.B.A., F.M.B.A. og A.M.B.A.) er ikke lovlig. Alligevel modtager Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmodninger om registrering af nævnte virksomhedsformer med en ejerbeviskonstruktion.

Ejerbeviser bruges i aktie- og anpartsselskaber og er direkte defineret i selskabsloven. Ejerbeviser er kendetegnet ved, at kapitalen i virksomheden er knyttet til et dokument (ejerbevis, selskabsbevis eller lignende), at det er muligt for en deltager at have mere end ét ejerbevis, og at ejerbeviserne er omsættelige.

Ejerbeviset udtrykker den andel, deltageren ejer af virksomheden, og dermed også udbytteretten, stemmeretten og ofte også fortegnings- og forkøbsrettigheder.

Det følger direkte af § 3, 2. pkt. i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, at deltagerne ikke må stemme og modtage afkast fra virksomheden i forhold til deres andel af kapitalen, og der kan således ikke ske fordeling af overskud i henhold til den kapital, hver enkelt har indskudt. Dette gælder uanset om udlodning sker ved udtræden, ved selskabets likvidation eller som overskud af årets resultat.

Karakteristisk for virksomhedsformerne S.M.B.A., F.M.B.A. og A.M.B.A. er, at der er tale om personselskaber, hvorfor de skal adskille sig væsentligt fra kapitalselskaber (aktie- og anpartsselskaber). Ovennævnte bestemmelse har til formål at sikre dette.

Når virksomheder af typen S.M.B.A., F.M.B.A. og A.M.B.A gør brug af ejerbeviser, adskiller de sig efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse ikke tilstrækkeligt fra kapitalselskaberne, hvilket strider mod definitionen af en virksomhed med begrænset ansvar, som det er beskrevet i § 3 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil derfor fremadrettet nægte at registrere virksomheder med begrænset ansvar, hvis de gør brug af ejerbeviser. Dog vil der være tale om en konkret vurdering for hver enkelt sag, ligesom der eventuelt vil blive fastsat en frist for berigtigelse.

Indskudsbeviser

Indskudsbeviser er i modsætning til ejerbeviser karakteriseret ved alene at have til formål at fastslå størrelsen af et foretaget kontantindskud i virksomheden. Da indskudsbeviser således ikke er udtryk for en deltagers ejerandel, vil indskudsbeviser blive accepteret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.