Dyrt spørgsmål: Bilforhandleren bad om pas og opholdstilladelse hos køber af anden etnisk herkomst – det kostede forhandleren 10.000 kr i godtgørelse og 30.000 kr i omkostninger

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 25/2 - 2013

Retten i Viborg har den 5. februar 2013 dømt et finansieringsselskab til at betale 10.000 til en mandlig bilkøber, fordi finansieringsselskabet ulovligt havde krævet kopi af bilkøberens opholdstilladelse eller pas, fordi han var født i Bosnien-Hercegovina.

Bilkøberen, der kom til Danmark i 1993 og er dansk statsborger, ville i 2009 købe en bil sammen med sin samlever, der er født i Danmark. De ønskede at få bilen finansieret i et finansieringsselskab, som i den forbindelse krævede kopi af hans pas eller opholdstilladelse. Et tilsvarende krav blev ikke stillet til hans samlever. Bilkøberen klagede over denne forskelsbehandling til Ligebehandlingsnævnet, som gav ham ret og tilkendte ham en godtgørelse på 10.000 kr.

Finansieringsselskabet ville ikke acceptere afgørelsen og indbragte sagen for retten, hvor sagen blev behandlet af 3 dommere. Dommerne var enige med Ligebehandlingsnævnet i, at kravet til bilkøberen var ulovligt, fordi det i strid med loven om ligebehandling alene var begrundet i, at manden var født i Bosnien-Hercegovina og dermed var en ulovlig forskelsbehandling på grund af hans etniske oprindelse. Retten var også enig med Ligebehandlingsnævnet i, at manden skulle have en godtgørelse på 10.000 kr. Finansieringsselskabet blev derudover pålagt at betale 30.000 kr. i sagsomkostninger til bilkøberen.

Dom afsagt af retten i Viborg