Den 100% digitale ejendomshandel er snart en realitet….

Print

Skrevet af Charlotte Svane d. 30/9 - 2013

E-nettet er en portal, der indsamler og videreformidler ejendomsinformationer digitalt til både ejendomsmæglere, banker, realkreditinstitutter og advokater.

E-nettet har til stadighed forsøgt at forbedre og udvide oplysningerne med henblik på at effektivere processerne omkring handel med fast ejendom og har over en periode arbejdet på et projekt, hvor en boligsag gøres 100% digital. Projektet, som kaldes EHP ”ejendomshandelproces”.

EHP anvendes ved alle kontanthandler baseret på Dansk Ejendomsmæglerforenings ”Standardkøbsaftale for ejerboliger, fritidshuse og grunde”, hvor ejendomsmægleren ønsker at gøre brug af EHP.

EHP forventes at gå i luften i slutningen af oktober 2013.

Formålet med EHP er, at alle involverede parter i boligsagen kobles på og således kan følge med i alle processer. Det vil sige, at udover parterne selv og ejendomsmægleren, kan såvel banker som realkreditinstitutter advisere også lægge oplysninger og dokumenter ind i boligsagen. En købesumsgaranti vil derfor blive stillet digitalt, idet hele garantiprocessen integreres i systemet.

Medlemmerne i Dansk Ejendomsmæglerforening har i løbet af sensommeren 2013 kørt et pilotprojekt, hvor EHP er blevet implementeret i ejendomsmæglernes it-systemer og dermed testet inden lanceringen.

HVILKEN BETYDNING HAR DET FOR MIG SOM SÆLGER ELLER KØBER?

Som køber eller sælger behøver ikke foretage de store armbevægelser for at være klar til EHP. Hvis blot du har en adgang til internettet, har en mailadresse og NemID, er du klædt rimeligt godt på.

I forbindelse med anvendelse af EHP i en ejendomshandel er det nødvendigt, at både køber og sælger meddeler samtykke til, at handlen køres digitalt. Disse erklæringer indarbejdes i henholdsvis formidlingsaftale og købsaftale.

Du skal være opmærksom på, at når handlen er gennemført, slettes alle oplysninger i EHP. Vi anbefaler derfor, at du under forløbet sørger for at downloade og selv opbevare filerne med købsaftalen og bilagene. Af hensyntagen til forældelseslovgivningen bør du opbevare alle oplysninger i min. 10 år efter handlens gennemførelse og bilag, der vedrører oplysning om, hvorvidt der er registreret forurening eller ej, bør du opbevare i op til 30 år.